Studio Goudswaard

Social Design | Art | ResearchStudio led by social designer Tabo Goudswaard. The studio designs new ways of looking at social problems. It seeks to connect with people’s everyday behaviour and designs new concrete perspectives for taking action, which is both shared with participants and produced together with them. It is the conviction of Studio Goudswaard that designers and artists can play a crucial role in shaping societies.

Studio onder leiding van social designer Tabo Goudswaard. De studio ontwerpt nieuwe manieren van kijken naar maatschappelijke vraagstukken. Het zoekt aansluiting bij het alledaagse gedrag van mensen en ontwerpt nieuwe concrete handelingsperspectieven met en voor betrokkenen. Het is de overtuiging van Studio Goudswaard dat ontwerpers en kunstenaars een cruciale rol kunnen spelen in het vormgeven van samenlevingen.
Foto: Willeke Machiels.